Launch project

BEAT Cycling Club

Er wordt al lang gesproken over de noodzakelijke verandering van het professionele wielrennen. De populaire sport moet inderdaad anders worden georganiseerd om levend én sprankelend te blijven. Vandaag presenteren wij onze ideeën aan de pers en fans.

Bijna 10.000 contacten in Belgie en Nederland, alsook de pers ontvingen vandaag een bericht met daarin onze ideeën:

“Het uitgangspunt bij deze aanpak is een professionele wielerploeg, georganiseerd vanuit een clubstructuur. Een club met een eigen gezicht en identiteit die voor de continuïteit niet afhankelijk is van een of twee sponsorende ondernemingen, een club met inbreng en betrokkenheid van leden. Op deze manier wordt er direct een bredere en dus sterkere basis gecreëerd. En tegelijkertijd duurzamer, want zo ontstaat er een organisatiestructuur die járen meegaat.”

“De huidige organisatiestructuur van een professionele wielerploeg, gefinancierd door alleen sponsorende bedrijven, is een uiterst fragiel model,” meent Geert Broekhuizen. “Deze onzekere en instabiele situatie is een van de belangrijkste beperkingen voor de groei van de sport in z’n totaliteit. Waar we naar toe moeten is een situatie waarin de miljoenen fans wereldwijd, en in hun spoor de recreatieve fietsers die in aantal van vergelijkbaar niveau zijn, betrokken worden. Dat geldt evenzeer voor het beter koppelen van de partners. Het nieuwe clubmodel biedt hiervoor de oplossing.”

“Rebel is continu bezig met innoveren en we zijn altijd op zoek naar nieuwe markten,” zegt Edwin Gulickx, directeur van Rebel. “Wij werken samen met klanten en partners om kansen te realiseren. Dit doen we door te adviseren, maar ook door te investeren. Met onze financiële en economische expertise bieden we de basis die nodig is voor de realisatie van deze kansen. Via Geert zijn we in contact gekomen met de wielerwereld. Met zijn plan is het volgens ons mogelijk de status quo van de huidige wielersport – pappen en nathouden – te doorbreken. We hebben gezien dat de professionele wielersport vanuit een businessperspectief erg onderontwikkeld is. Dit belemmert de groei van de sport, iets wat ons intrigeert en waar we aan bij willen dragen. Er is in Rebel-termen sprake van een stuwmeer aan onbenutte waarde.”

Aan dit startschot ging het nodige brainstormwerk vooraf. Een groep bestaande uit Geert Broekhuizen, Edwin Gulickx, Bobbie Traksel, Theo Maucher en Kees Kerstens komen regelmatig bij elkaar om de revolutionaire plannen te bespreken. Het idee is snel geboren en staat niet ter discussie. Het enthousiasme hierover wordt breed gedeeld. Maar de uitwerking zorgt regelmatig voor hoofdbrekens. Lange discussies over de “Why”, de “What” en de “How” houden de gemoederen bezig. Naarmate de discussies echter vorderen krijgen de wilde ideeën meer en meer vorm. Totdat ze voldoende rijp zijn om ze vandaag naar buiten te brengen.

Een dag voordat onze publicaties in de media verschijnen vindt de verschrikkelijke aanslag in Brussel plaats. Ons grote en belangrijke verhaal is opeens niet zo groot en belangrijk meer. Intern overleggen we of dit consequenties moet hebben voor het persbericht die we hebben uitgestuurd naar de media. Na lang wikken en wegen besluiten we om de keuze hierover bij de media te laten.